Prístroj VAS-07 edice „BETTER FUTURE“

Účelom prístroja VAS-07 edície „BETTER FUTURE“, odvodenej varianty stĺpkového prevedenia „Independent Adjustable“, je poskytovať nízkofrekvenčné impulzné a stredofrekvenčné interferenčné elektroliečebné prúdy bez nutnosti prikladania kontaktných elektród na telo pacienta s cieľom priaznivého liečebného ovplyvňovania bolestivých stavov a pre podporu či reparácia tkanív pohybového aparátu.

Príslušné fyzikálno-liečebné procedúry sú označované ako dištančná elektroterapia (DET).

Diagnóza alebo indikácie

LOKALIZÁCIA A LIEČENIE

 • Analgia – Analgesia  – Pôsobenie proti bolesti
 • Contractura  — Chronické stiahnutie svalu v okolí kĺbu a chrbtice
 • Degeneratio spinalis — Degeneratívne ochorenie chrbtice
 • Hypertonia musculorum — Zvýšené napätie svalu, zvyčajne bolestivé a obmedzujúce pohyblivosť
 • Migraena — Migréna
 • Musculus abbreviatus — Skrátenie svalu
 • Myalgia — Bolesť svalu
 • Myogelosis — Postihnutie časti svalu vz. ztuhnutého kolidu
 • Myorelaxatio — Úvolnenie nadmerne  kontrahovaných (stiahnutých) svalov
 • Neuralgia — Bolesť pociťovaná v priebehu nervu
 • Neuralgia n. occipitalis  — Bolesť pociťovaná v priebehu očného  nervu vedúceho k oku
 • Osteochondrosis — Degeneratívne ochorenie kostí a chrupaviek (všeobecne)
 • Spasticis – myospasmus — Svalový spazmus, zvýšené napätie kostných svalov
 • Sy. Cervicalis — Cervikálny syndróm (krčná ch.)
 • Sy. Cervicobrachialis — Cervikobrachiálny syndróm (krčno – končatinový)
 • Sy. Cervicocranialis (occipitalis) — Cervikokraniálny okcipitálny – záhlavový syndróm
 • Sy. Vertebralis (VAS) acuta — Akútny vertebrogenný algický syndróm (bolesť chrbta, ktorá vyžaruje)
 • Sy. Vertebrali (VAS) chronica — Chronický vertebrogenný algický syndróm
 • Tension headache — Tenzné bolesti hlavy, zvyčajne z napätia šijového svalstva
 • Torticollis — Bolestivý spazmus krčných svalov so stočením hlavy na jednu stranu
 • Trigen points profundus (deep) — Ošetrenie hlbokých spušťových bodov bolesti
 • Trigen points superficialis — Ošetrenie povrchových spušťových bodov bolesti
 • Adhaesio dolorosa — Bolestivé zrasti, zvyčajne pooperačné
 • Analgia – Analgesia – Pôsobenie proti bolesti
 • Claudicatio intermitens — Občasné krívanie pri ischemickej chorobe DK (ochorenie tepien, znížené prekvenie DK)
 • Contractura — Chronické stiahnutie svalu v okolí kĺbu a chrbtice
 • Degeneratio spinalis — Degeneratívne ochorenie chrbtice
 • Hypotonia musculorum — Nedostatočné napätie svalu, svalová ochablosť
 • Ischialgia — Bolesť v krížoch s vyžarovaním do DK
 • Musculus abbreviatus — Skrátenie svalu
 • Myalgia — Bolesť svalu
 • Myogelosis — Postihnutie časti svalu vz. ztuhnutého kolidu
 • Myorelaxatio — Úvolnenie nadmerne kontrahovaných (stiahnutých) svalov
 • Neuropathia — Nezápalové ochorenie perif. Nervu s poruchami v inervovaných oblastiach
 • Obstipatio atonica — Atonická zápcha (ochabnuté svalstvo čreva, znížená pohyblivosť čriev)
 • Obstipatio spastica — Spastická zápcha (vzniká skôr nadmernou črevnou dráždivosťou, alebo u mladých žien často v tehotenstve, alebo v období po pôrode)
 • Pelvipathiae — Bolesť v oblasti panvy
 • Sacralgia — Všeobecná bolesť v krížoch (SI kĺb, blokády, ischialgie, lunbalgie)
 • Spasticis – myospasmus — Svalový spazmus, zvýšené napätie kostných svalov
 • Spondylarthrosis – spondylopathia — Postihnutie stavcov chrbtice, najčastejšie artróza medzistavcových kĺbov
 • Sy. Lumbosacralis — Lumbosakrálny driekovo – krížový syndróm
 • Sy. Vertebralis (VAS) acuta — Akútny vertebrogenný algický syndróm (bolesť chrbta, ktorá vyžaruje)
 • Sy. Vertebrali (VAS) chronica — Chronický vertebrogenný algický syndróm
 • Trigen points profundus (deep) — Ošetrenie hlbokých spušťových bodov bolesti
 • Trigen points superficialis — Ošetrenie povrchových spušťových bodov bolesti
 • Zetema articulatio sacroiliacalis (SI) — Problémy v SI kĺbe