TECHNOLOGIE

BTL-6000 Shortwave je moderné zariadenie pre vysokofrekvenčnú termoterapiu. Vysokofrekvenčná diatermia vyvoláva intenzívne a hĺbkové prehriatie liečeného tkaniva.

Výsledkom následnej silnej lokálnej vazodilatácie a hyperémie je svalová relaxácia, analgézia a podpora miestnej látkovej výmeny a metabolizmu.

Výhodou použitia vysokofrekvenčnej energie pre termoterapiu je väčšia hĺbka prieniku oproti tradičným metódam, ako sú horúce zábaly, kúpele, infračervené svetlo alebo dokonca aj mikrovlnná terapia a tiež trvalejší tepelný účinok.
Kapacitná a induktívna metóda aplikácie sa v účinkoch ohrevu zásadne líši.

Objednávať sa na tento revolučný prístroj môžete telefonicky na 0907 945 024. Lieči všetky možné problémy, ktoré môžete nájsť popísané nižšie.

KAPACITNÉ APLIKÁTORY

Pri metóde kapacitného poľa sa ošetrované časti tela nachádzajú vo vnútri vysokofrekvenčného elektrického poľa medzi dvoma izolovanými elektródami. Pri aplikácii kapacitnej metódy sa transformácia energie na teplo odohráva predovšetkým v tkanivách s malým prekrvením (napr. tukových vrstvách a spojivových
tkanivách).
Preto sa väčšia časť tepla generuje v oblastiach blízko povrchu kože (podkožné tukové tkanivo). Táto skutočnosť, spolu so vzdialenosťou medzi aplikátorom a pokožkou, zohráva úlohu pri pacientovom vnímaní tepla.

INDUKTIVNÍ APLIKÁTORY

Pri použití metódy induktívneho poľa sa prostredníctvom indukcie vytvárajú vo vnútri telesného tkaniva vysokofrekvenčné elektrické prúdy. Tieto prúdy sú tým vyššie, čím vyššia je elektrická vodivosť príslušných oblastí tkaniva, ako napr. tkanív s dobrým prekrvením (napríklad svalového tkaniva a vnútorné orgány).

OBLASTI POUŽITÍ

Rehabilitácia - Ortopédia - Neurológia - Športová medicína - Dermatológia (poranenie, popáleniny a jazvy) - Gynekológia - ORL - Interná medicína - Urológia