Cenník služieb a masáží Žilina

Na cenu masáže vplýva aj objem svalstva, prach citlivosti a ďalšie morfologické a fyziologické činitele. Podľa ktorých sa realizácie procedúry a cena s klientom vopred dohodne.

Najvhodnejšia a najúčinnejšia je pre organizmus masáž celého tela, nakoľko je ľudské telo celok, a jedna jeho časť neoddeliteľne súvisí a ovplyvňuje druhú jeho časť. Takisto, ako masáže nevtesnávam do úplne presného časového limitu,- ** správna masáž nesleduje čas, ale telo a jeho odozvu. Všetci spolu si uvedomme, že len keď sa staráme o svoje telo a ducha, vieme bez ujmy a s ľahkosťou zvládnuť nápor dnešných dní.

Cenník