Myostimulátor Žilina - (TENS: EMS)

bipolárna stimulácia nervu a svalu elektrickým prúdom

Slúži k tzv. parciálnemu formovaniu postavy

Pomocou špeciálnych, elektronicky riadených impulzov dochádza k stimulácii svalových vlákien v danej oblasti, a tým k veľkému energetickému výdaju, ktorého by človek nebol schopný za daný okamih obyčajným cvičením. Tento energetický výdaj sa prejavuje na úkor okolitého tukového tkaniva. Dochádza k spevneniu svalového základu a k redukcii tukových vankúšikov. Odstraňuje sa tak aj najčastejšia kozmetická vada celulitída.

Čo je TENS?

Pôvodné schopnosti TENS (Transcutaneuos Electrical Nerve Stimulator) pochádzajú od doktorov medicíny zo Starovekého Ríma. Užívali elektrických úhorov na ošetrovanie ľudí trpiacich bolesťami hlavy a artrózou. Neskôr ľudia objavili výhodu jednosmerného elektrického prúdu pri získavaní väčšieho efektu v TENS terapii. TENS je používaný na simuláciu nervov, svalov a buniek cez povrch pokožky pomocou slabého elektrického prúdu, ktorý spôsobuje, že mozog produkuje endorfíny a iné prírodné tlmiče bolesti.

Myostimulátor Žilina

Objednávať Myostimulátor Žilina - môžete online alebo telefonicky na tomto čísle 0907 945 024.

TENS EFEKT:

TENS, Trancsutaneous Electrical Nerve Stimulation (Transkutánny elektrický stimulant nervov) sa v klinickej praxi osvedčil ako efektívna liečba fyzickej bolesti bez medikamentov a vedľajších efektov. TENS jednotka vysiela kontrolované mikro-elektrické prúdy, ktorým sa hovorí impulzy, cez kožu tak, aby ovplyvňovali nervy alebo akupunktúrne body a uľavovali hlavne týmto druhom bolesti:

  • spôsobené chronickým ochorením,
  • pooperačné,
  • spôsobené úrazom pri športe,
  • ženským bolestiam.

Účinok zmiernenia bolesti / odstraňovanie bolesti je spôsobený dvomi cestami:

  • blokácia nervovej dráhy, ktorá vysiela bolestivé signály,
  • stimulácia mozgu, aby vysielal prirodzené analgetikum endorfín.

Súhrnne, vysokofrekvenčné impulzy sú účinné pri blokácii nervovej dráhy a nízkofrekvenčné impulzy pri stimulácii sekrécie endorfinu.

ČO JE EMS?

EMS (Electrical Neurotransmuscular Stimulation) je často používaný na zlepšenie zdravotného stavu , pri športe, rehabilitácii, pôsobí proti-stresovo, na bunkovú revitalizáciu, atď. Okrem toho, vďaka zabudovanej Masseur Touch Technology budete schopní vychutnať si pohodlnú masáž, uľavíte stuhnutým svalom a predídete únave. Navyše, vďaka automatickému nastaveniu, si môžete uložiť svoj individuálne upravený program iba niekoľkými stlačeniami kláves.

EMS princíp

Využíva výhod elektrického prúdu, ktorý stimuluje systém nervov a svalov. Cez pokožku zvyšuje spontánne svalové kontrakcie. Je to pasívne cvičenie, ktoré redukuje úpadok spôsobený lokálnym nervovým zakrnením a lokálnou nervovou mŕtvicou.

Aplikácia EMS

Pomocou jeho aplikácie si organizmus nájde nový spôsob ako zabrániť bolesti.

Kontraindikácie:

nestanovená diagnóza, implantované kovové elektródy v prúdovej dráhe, metastatické procesy, gravidita, čerstvé kožné infekcie a defekty kože v mieste priloženia, nesúhlas pacienta, kardiostimulátor, horúčka, kachexia, v oblasti štítnej žľazy a laryngu, stavy po rádioterapii a RTG terapii, porucha citlivosti, TBC ložiská